Työpaikkakiusaaminen on yhteisöllinen asia (Radio Helsinki 30.3.2015)

Työpaikkakiusaaminen on yhteisöllinen asia (Radio Helsinki 30.3.2015)

”Ra­dio Hel­sin­gin aa­mut -oh­jel­mas­sa vie­rai­li psy­ko­lo­gi ja kir­jai­li­ja Aku Ko­pak­ka­la, jo­ka pu­hui val­tiol­le­kin kal­liis­ta työ­paik­ka­kiu­saa­mi­ses­ta. Ku­ka on vas­tus­sa työ­paik­ka­kiu­saa­mi­ses­ta? Mi­ten se syn­tyy ja mis­sä me­nee kiu­saa­mi­sen ra­ja?

Psy­ko­lo­gi Aku Ko­pak­ka­lan mu­kaan työ­paik­ka­kiu­saa­mi­nen joh­tuu usein tur­vat­to­muu­des­ta, hie­rar­kis­ti­sis­ta ra­ken­teis­ta ja sii­tä, ett­ei työn­te­ki­jä pys­ty vai­kut­ta­maan omaan työ­hön­sä. Ko­pak­ka­lan mu­kaan työ­pai­koil­la esi­mie­hen vel­vol­li­suuk­siin ja teh­tä­viin pi­täi­si kuu­lua puut­tu­mi­nen kiu­saa­mi­seen. Sim­pu­tus­ta ja kiu­saa­mis­ta ei tu­le su­vai­ta. Esi­mie­hen teh­tä­vien pi­täi­si ol­la sel­kei­tä ja hei­dän vel­vol­li­suu­ten­sa pi­täi­si ol­la yl­lä­pi­tää rei­lua ja avoin­ta työyh­tei­söä.

Haas­tat­te­lus­sa pu­hut­tiin myös niin sa­no­tus­ta psy­ko­lo­gi­ses­ta työ­so­pi­muk­ses­ta, jo­ka saa mo­net ih­mi­set te­ke­mään enem­män elä­mäs­tään työ­pai­kal­leen kuin mi­tä var­si­nai­ses­sa al­le­kir­joi­te­tus­sa so­pi­muk­ses­sa lu­kee. Ko­pak­ka­la ke­hot­taa ih­mi­siä sat­saa­maan enem­män har­ras­tuk­siin ja ih­mis­suh­tei­siin, ei­kä vain pel­käs­tään työ­hön­sä.

Yh­te­nä rat­kai­su­na työ­paik­ka­kiu­saa­mi­seen Ko­pak­ka­la nos­taa työ­paik­ko­jen mo­ni­nai­suu­den li­sää­mi­sen. Kiu­saa­mis­ta ha­vai­taan eni­ten esi­mer­kik­si po­lii­sien kes­kuu­des­sa, sai­raa­lois­sa ja seu­ra­kun­nis­sa.”  Teksti Radio Helsingin verkkosivulta (Aleksi Pahkala).

One thought on “Työpaikkakiusaaminen on yhteisöllinen asia (Radio Helsinki 30.3.2015)

  1. Ex-muuttaja

    Muuttoalalla esimieheni eväsi minulta työtunteja syyttä, mutta nostin työsuojelun neuvosta ”haloon!” ja sain hänelle kirjallisen varoituksen, sekä kaikki palkkani takautuvasti evätyiltä vuoroilta. Lopputili tuli tietenkin moisilta mutta enpä ole katunut lähtöä 🙂 Pahin työpaikka ikinä Niemi Palvelut : https://www.youtube.com/watch?v=Gjeyj0QsoW8

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *