Työpaikkakiusaaminen on yhteisöllinen asia (Radio Helsinki 30.3.2015)

”Ra­dio Hel­sin­gin aa­mut -oh­jel­mas­sa vie­rai­li psy­ko­lo­gi ja kir­jai­li­ja Aku Ko­pak­ka­la, jo­ka pu­hui val­tiol­le­kin kal­liis­ta työ­paik­ka­kiu­saa­mi­ses­ta. Ku­ka on vas­tus­sa työ­paik­ka­kiu­saa­mi­ses­ta? Mi­ten se syn­tyy ja mis­sä me­nee kiu­saa­mi­sen ra­ja? Psy­ko­lo­gi Aku Ko­pak­ka­lan…

Continue reading